Kiropraktor Vallentuna

En kiropraktor som sätter patienten i centrum |

Kiropraktor

behandling

VAD INNEBÄR EN KIROPRAKTISK BEHANDLING?

Kiroprakti består i första hand av manuell behandling av leder och muskler. Dessa manuella behandlingar utförs med händerna och ska påverka vävnad, främst i och kring leder. Procedurerna omfattar bland annat manipulation, artikulering, mobilisering, traktion och mjukdelsbehandling.

Patienten är alltid i centrum för kiropraktorn. Därför väljer man den behandlingsmetod som passar bäst för den aktuella patientens problem. Ett tydligt tecken på att det är lämpligt med manuell behandling är nedsatt rörlighet i leder. Genom behandlingen ska ledens och musklernas funktion normaliseras och smärtan lindras. Behandling hos en kiropraktor är för det mesta helt smärtfri och odramatisk.

Många behandlas varje år

Varje år behandlas en stor mängd patienter av en kiropraktor. Merparten av dessa har smärtor i rörelseorganen. Men dålig funktion i leder och muskler kan även påverka på andra sätt vid sidan av smärta och stelhet. Spänningshuvudvärk, ischias och smärtor i mage och bröst är några av dessa. I vissa fall kan kiropraktisk behandling behöva kombineras med medicin. 

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?

Främst funktionsstörningar i leder, orsakade av obalans i rörelsemönster. Orsakerna till dessa varierar, det kan handla om långvariga repetitiva rörelser, plötsliga rörelser, stress och skador av olika slag.

Vilka specifika åkommor kan en kiropraktor behandla?

Nacke: huvudvärk, stelhet, ont i nacken, nackspärr, yrsel.

Ländrygg/bäcken: ryggskott, ischias, stelhet, ont i höft och ljumske.

Bröstrygg/revben: trötthet, stelhet, svårigheter med djupandning, smärtor.

Ben/fot: olika knäskador, stelhet i fötter, hälsporre.

Skuldror: nedsatt rörlighet i axlar,  musarm.

Arm/hand:  tennis- och golfarmbåge.

Hur vet jag att behandlingen fungerar?

Kiropraktik ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att effekten är väl dokumenterad vetenskapligt.

Är det en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med mediciner.
Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

 

Ont i ryggen? Vi kan ta emot dig akut och lindrar smärtan