Kiropraktor Vallentuna

En kiropraktor som sätter patienten i centrum |

VI LOKALISERAR SMÄRTAN
OCH BEHANDLAR DEN

LÅT EN KIROPRAKTOR BEHANDLA DIN SMÄRTA

Har du besvär med ryggont, huvudvärk, ischias eller någon annan form av smärta? Då kan en behandling hos en legitimerad kiropraktor vara lösningen.  Välkommen till oss – din kiropraktor i Vallentuna. Vi har behandlat många privatpersoner genom åren med lyckat resultat – och vi har även samarbetat med många företag och idrottsföreningar.

Filosofin som vi arbetar efter är enkel – patienten kommer alltid i centrum. Lyhördheten är viktig – vi lyssnar ordentligt på patientens beskrivning av sina besvär för att hitta orsaken till dessa och sedan hitta rätt behandling.

kiropraktor

Vi inleder med en noggrann undersökning

Så här kan det gå till om du har smärta och söker dig till en kiropraktor i Vallentuna: Vi undersöker din kropps leder och muskulatur ordentligt. På detta sätt hittar vi eventuella spänningar, smärtpunkter, ändrade rörelsemönster och skador. Exempelvis kan en led som har begränsad rörlighet ge upphov till lokal värk i leden, men den kan också orsaka besvär på andra ställen i kroppen. En kiropraktor kan återställa balansen i kroppen med flera olika metoder. Dessutom kan en patient remitteras till annan vårdgivare om det finns behov av andra typer av behandlingar.

Har du ont? Hör av dig till din kiropraktor i Vallentuna – vi tar emot akut samma dag! Som patient får du en grundlig undersökning av dina besvär. I vissa fall kan det bli aktuellt med andra medicinska metoder som akupunktur, tejpning eller elterapi. Vi ger dessutom alltid våra patienter användbara råd om kost och motion.

Vad gör en kiropraktor i Vallentuna?

Kiropraktik är en medicinsk utövning med gamla anor som sedan länge är en integrerad del av svensk sjukvård. Ordet kommer från grekiskans ”cheiro” och ”praktikos”, fritt översatt att göra för hand. En kiropraktor sätter alltid människan – och kroppens helhet – i centrum. Nervsystem, motion, livssituation, kost – allt hänger ihop och påverkar hälsan i hela kroppen. 

Verksamhetsområdet kiropraktik innehåller många led i behandlingen av funktionsstörningar och smärttillstånd: diagnostik, förebyggande, behandling och förebyggande. En kiropraktor arbetar med hela kroppen, men med betoning på rygg och nacke.

ont i ryggen

Vi ser alltid till helheten

En kiropraktor ser alltid till helheten, såväl patienten som dennes livssituation. Vi ställer diagnos med manuella undersökningsmetoder, därefter följer behandling och rehabilitering. Genom att undersöka ryggradens leder och muskler diagnostiserar kiropraktorn spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador.

Det finns en rad olika behandlingsmetoder inom kiropraktiken. Den vanligaste är så kallad HVLA-manipulation. Denna består av en ledmanipulation i hög hastighet och låg amplitud avsedd att öka rörligheten i leden. Detta leder i förlängningen till ett förändrat rörelsemönster och mindre smärta.

Tryckförändringar i lederna

Många som behandlas av en kiropraktor undrar vad det är som knakar och låter under HVLA-manipulationen. Svaret är ett fenomen som kallas kavitation, en snabb tryckförändring i leden som uppfattas som ett knakande. Det handlar alltså inte om att man flyttar på några kotor, som en del personer tror.

Det finns en mängd olika skador och besvär som kan behandlas av en kiropraktor. Några vanliga exempel är molande värk i ryggen, ryggskott, ischias, whiplashskador, huvudvärk, smärta och stelhet i nacke och skuldror. Domningar och stickningar och smärtor i armar och ben och är andra problem som kan behandlas med av en kiropraktor. Idrottsskador är ofta behandlingsbara med kiropraktik, många duktiga och högpresterande idrottsutövare har fått hjälp att gå vidare i karriären efter en behandling.

En mild och smärtfri behandling

Gör det ont att genomgå en behandling? Nej, de flesta patienter blir överraskade över hur mild behandlingen är och att den inte orsakar några smärtor. Utförs behandlingen av en legitimerad kiropraktor så brukar patienten uppleva smärtlindring och ökad rörlighet direkt efter behandlingen.

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – forskning visar att komplikationer i samband med behandlingen är ytterst sällsynta. Men det är viktigt att behandlingen utförs av en legitimerad kiropraktor. Men självklart kan det uppstå reaktioner på behandlingen. Vissa patienter kan exempelvis uppleva lokal ömhet i det område som behandlas. Dessa reaktioner är dock oftast milda och snabbt övergående.

Har du ont i ryggen, huvudvärk eller någon annan form av kroppslig smärta? Välkommen att kontakta oss för att boka undersökning – vi kan bli din kompetenta och trygga kiropraktor i Vallentuna.

Kiropraktor Vallentuna – patienten är alltid i fokus för oss!